به گزارش برنا، تزربق اعتبارات در ابتدای سال که به ندرت در تاریخ دستگاه ورزش کشور سابقه داشته است، سبب شد که روسای فدراسیون ها دغدغه خاصی برای اجرای برنامه ها نداشته باشند. 

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که در سال المپیک، فدراسیون ها که درگیر این رویداد هستند آسایش بیشتری را برای سپری شدن منطقی فرآیند آمادگی ورزشکاران خود داشته باشند و فدراسیون های غیر المپیکی هم می توانند با حفظ رونق رشته متبوع، زمینه ارتقا شرایط موجود را فراهم کنند.

فصل مشترک تمام مصاحبه های روسای فدراسیون ها، اقدام مثبت وزارت ورزش و جوانان در تزریق به موقع بودجه بود و این مهم را به ایجاد آرامش در فضای ورزش کشور مهم ارزیابی کردند.

بدون شک اکنون در شرایط سخت اقتصادی این اتفاق امید بخش برای جامعه ورزش، کمترین ثمره ای که خواهد داشت، انگیزه بالاتر و آمادگی بیشتر ورزشکاران برای افتخار آفرینی در میادین بین المللی است که در نهایت منجر به شادی و نشاط مردم می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: