به گزارش برنا، در آخرین مسابقه شمشیربازی زون آسیا، نماینده ایران در اسلحه اپه زنان موفق نشد به سهمیه برسد. پریا ماهرخ در اپه زنان تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت و در این مرحله برابر نماینده سنگاپور شکست خورد و حذف شد.

به این ترتیب شمشیربازی ایران در المپیک توکیو فقط همان سهمیه تیمی سابر مردان را دارد و در اسلحه‌ های دیگر موفق به کسب سهمیه نشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: