به گزارش برنا، در این جلسه مقرر شد دستورالعمل نحوه صدور شناسه ملی هیات های ورزشی و سمن هایی که از طریق وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت آنها صادر خواهد شد تدوین و براساس آن شناسه‌های ملی صادر و در سامانه های مربوطه ثبت شود.

این اقدام که برای اولین بار در کشور صورت خواهد پذیرفت باعث خواهد شد تمامی حمایت های وزارت ورزش و جوانان از هیات های ورزشی شفاف‌تر شده و همچنین نظارت بر فعالیت های آنها ارتقای کمی و کیفی داشته باشد.

لازم به یادآوری است که هیات های ورزشی نهادهای مستقل عمومی هستند که به منظور توسعه ورزش قهرمانی و همگانی نقش موثری در ورزش کشور ایفا می‌نمایند و به نحوی به عنوان بازوی اجرایی ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها در گسترش نشاط و امید در کشور گام های موثری برخواهند داشت.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: