به گزارش برنا، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مراسم افتتاح خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده سخنانی را در مورد بودجه بسیار کم فدراسیون های ورزشی در حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.

بر این اساس مقرر شده است منتخبی از روسای فدراسیون های ورزشی جلسه ای را با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و در مورد دغدغه های بودجه ای نقطه نظرات خود را با محمدباقر قالیباف در میان بگذارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی قول داده است پیگیر مشکلات بودجه ای فدراسیون های ورزشی باشد.
 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: