به گزارش برنا، امروز طی احکامی جداگانه سرمربیان تیم های ملی از سوی حسن تامینی ریاست فدراسیون شطرنج معرفی شدند:

اصغر گلی زاده به سمت سرمربی تیم ملی شطرنج رده سنی ۱۶،۱۸،۲۰ سال پسران منصوب شد.

امیرمحمد سوزنکار به سمت سرمربی تیم ملی ۱۰،۱۲،۱۴ سال دختران معرفی شد.

مانول آوتسیان به سمت سرمربی تیم ملی۱۶،۱۸،۲۰ سال دختران منصوب شد.

امیررضا پوررمضانعلی به سمت سرمربی تیم ملی بانوان منصوب شد.

محمدرضا افشاری به سمت سرمربی تیم ملی شطرنج زیر هشت سال دختران و پسران منصوب گردید.

مهرداد اردشی به سمت سرمربی تیم ملی شطرنج رده سنی ۱۰،۱۲،۱۴ سال منصوب شد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: