چند روزی بیشتر تا شروع المپیک به تعویق افتاده 2020 توکیو که تاریخش به 1+2020 تغییر کرده باقی نمانده و ورزشکاران کشور مهیای سفر به ژاپن و دهکده المپیک توکیو هستند تا حاصل پنج سال زحمت شبانه روزی خود را به نمایش بگذارند.

پروسه آماده سازی ورزشکاران و قهرمانان ورزشی کشورمان پروسه سخت و طاقت فرسایی بود، در این پنج سال وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به اذعان روسای فدراسیون ها و ورزشکاران وظیفه خود در قبال تدارکات و پیشتیبانی مالی و مدیریتی را به بهترین شکل انجام داده اند و هر جا که نیاز بود وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزشی کشور و کمیته ملی المپیک به عنوان نهاد بین المللی و مدیریتی ورود کرده  و نیازهای مختلف فدراسیون ها و ورزشکاران را چه در بعد مالی و چه در ابعاد حمایت های دیپلماتیک انجام داده اند.

فدراسیون های ورزشی اما نقش مهمتری باید ایفا می کردند، این زمینه که فدراسیون ها کار در آرامش کامل خود را انجام دهند از جانب وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک انجام شده، آنچه مانده بود نقش برنامه ریزی برای آماده سازی ورزشکاران و رساندن آنها به آمادگی کامل جهت حضور در رقابت های سنگین المپیک بود که این اتفاق هم تا امروز رخ داده است. شکسته شدن رکورد کسب سهمیه توسط ورزشکاران کشورمان که از 63 سهمیه به 66 سهمیه افزایش پیدا کرده نشان می دهد که فدراسیون های در کنار وزرات ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تلاش ویژه ای را به کار گرفته اند و برنامه ریزی های آنها به ثمر رسیده است اما آنچه که بیشتر این تلاش ها و برنامه ریزی ها را نشان خواهد داد رقابت های المپیک است که امید می رود هم با تدارکات صورت گرفته و هم با برنامه ریزی های انجام شده  نتایج قابل قبولی کسب شود.

المپیک در واقع یوم الحساب فدراسیون های ورزشی است و نشان می دهد روسای فدراسیون ها و عوامل تیم ها تا چه اندازه ای برای آماده سازی ورزشکارانشان تلاش کرده اند. در واقع هم کسب سهمیه و هم نتیجه نهایی المپیک ناشی از برنامه ریزی است که عوامل فدراسیون ها اعم از مدیران، کادر فنی و بدنه فدراسیون ها در طول پنج سال گذشته انجام داده اند. اگرچه بسیاری از ورزشکاران ما شاید از حضور در سکوی قهرمانی محروم بمانند ولی این مساله نافی زحمات و تلاش های پنج سال گذشته آنها و فدراسیون ها نیست و مردم هم در برخی رشته های ورزشی فاصله ما با قدرت های اول ورزش جهان را متوجه می شود. آن چیزی که هم خواست مردم است و هم خواست متولیان ورزش کشور تلاش همه جانبه برای ایجاد رقابتی جدی و محکم است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد مردم و متولیان ورزش نه کسی را بازخواست می کنند و نه تلاش ها را نادیده می گیرند.

ورزشکاران کشورمان بی هیچ تردیدی شبانه روز زحمت کشیده اند، مربیان آنها همه فکر و ذکر خود را روی آماده سازی قهرمانان گذاشته اند، روسای فدراسیون ها هم تلاش کرده اند امکانات مورد نیاز را فراهم کنند، به همین دلیل هم امید می رود کاروان ایران در المپیک سربلند ظاهر شود و از این آوردگاه هم برای امروز ورزش کشور و هم برای فردای ورزش ایران دست آوردهای ارزشمندی را به ارمغان بیاورند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: