دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از ساعت ۹صبح در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک آغاز شد. ۴۵۲ رای دهنده از میان ۵۶ کاندیدا ۱۵ نفر را بعنوان اعضای کمیسیون ورزشکاران امروز انتخاب خواهند کرد.

لینک کوتاه خبر