به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از تلاش های هیات تنیس روی میز استان اصفهان و مسافرت های مکرر رئیس فدراسیون تنیس روی میز پس از یکسال پیگیری برگزاری مسابقات بین المللی اصفهان کاپ در نصف جهان نهایی شد.

روز گذشته در جلسه مشترک رئیس فدراسیون تنیس روی میز  و رئیس هیأت استان اصفهان با کمیسیون فرهنگی شورای شهر؛ آذربایجانی رئیس کمیسیون فرهنگی و خانم واشیانی پور عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان و انصاری مهر مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان پس از طرح مباحث گوناگون مقرر شد مسابقات بین المللی اصفهان کاپ با دستور مستقیم شهردار اصفهان در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی نصف جهان  برگزار شود.

همچنین در این جلسه به پیشنهاد آذربایجانی رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر مقرر شد در صورت تفاهم طرفین مسابقات بین المللی اصفهان کاپ به مدت پنج سال در نصف جهان برگزار شود.

امضاء تفاهم نامه پنج ساله با دعوت رئیس فدراسیون به بازدید مدیران ارشد شهرداری از فدراسیون تنیس روی میز موکول شد. این تفاهم نامه را می توان یکی از مهم ترین دستاوردهای مدیریتی فدراسیون تنیس روی میز و هیأت تنیس روی میز استان اصفهان نامید.