به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دبیر فدراسیون کاراته گفت: برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا که اواخر تیر در قزاقستان برگزار می شود، باید ترکیب تیم ملی در تمام رده های سنی 45 روز قبل از آغاز مسابقات مشخص شود تا کاراته کاها با توجه به فرصت باقی مانده تا مسابقات اردوهای آماده سازی را دنبال کنند.

وی افزود: قرار بود پیش از این رقابتهای انتخابی کومیته بزرگسالان و کاتا و کومیته امید آقایان دوم خرداد ماه برگزار شود که با یک روز تاخیر این مسابقات انجام خواهد شد و بدین ترتیب کاراته کاها عصر روز دوم خرداد وارد اردو می شوند وصبح چهارشنبه سوم خرداد در یک رقابت انتخابی در سالن شهید کبگانیان به روی تاتامی می روند.همچنین مسابقات انتخابی رده سنی نوجوانان و جوانان پسر در 2بخش کاتا و کومیته هم در همین زمان انجام می شود.

آشوری ادامه داد: تیم ملی بانوان در تمام رده های سنی هم برای حضور در اردوی آماده سازی عصر سوم خرداد وارد اردو می شوند و 4 خرداد ماه انتخابی کومیته نوجوانان و جوانان دختر انجام خواهد شد. با برنامه ریزی انجام گرفته مسابقات انتخابی کومیته بزرگسالان و امید و همچنین کاتای تیمی و انفرادی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان در بخش بانوان نیز 5 خرداد ماه در سالن شهید کبگانیان برگزار می شود.کاتاروها در کاتای انفرادی 4 کاتا و در کاتای تیمی 3 کاتا که کاتای آخر همراه با بونکای است، باید اجرا کنند.