به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری روش کسب سهمیه المپیک را در شش رشته پیست برای آقایان و بانوان اعلام کرد.

طبق اعلام اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در مسابقات دوچرخه سواری پیست المپیک 2020 توکیو رشته های کایرین،اسپرینت،تیم اسپرینت در بخش سرعت و رشته های تعقیبی تیمی،اومینیوم و مدیسون در بخش نیمه استقامت برگزار می شوند.

در بخش آقایان 98 ورزشکار و در بخش بانوان 91 ورزشکار مجموعا 189 ورزشکار در مسابقات پیست المپیک شرکت می کنند.

هر کشور طبق اعلام اتحادیه جهانی می تواند حداکثر 8 سهمیه در بخش آقایان و 7 سهمیه در بخش بانوان کسب کند که ترتیب آنها به شرح ذیل می باند:

آقایان:

2سهمیه در رشته اسپرینت و کایرین،1سهمیه در رشته اومینیوم،1تیم متشکل از 4 ورزشکار در رشته تعقیبی تیمی،1تیم متشکل از 3 ورزشکار در رشته تیم اسپرینت،1تیم متشکل از 2 ورزشکار در رشته مدیسون

بانوان:

2سهمیه در رشته اسپرینت و کایرین،1سهمیه در رشته اومینیوم،1تیم متشکل از 4 ورزشکار در رشته تعقیبی تیمی،1تیم متشکل از 2 ورزشکار در رشته تیم اسپرینت،1تیم متشکل از 2 ورزشکار در رشته مدیسون

شرایط کسب سهمیه در شش رشته فوق به شرح ذیل می باشد:

تیم اسپرینت: در هر دو بخش آقایان و بانوان هشت کشور برتر رنکینگ سهمیه حضور در مسابقات را خواهند داشت.(هشت تیم سه نفره در مجموع 24 ورزشکار در بخش آقایان و هشت تیم دو نفره در مجموع 16 ورزشکار در بخش بانوان)

کایرین و اسپرینت: در هر دو بخش آقایان و بانوان 7 کشور برتر رنکینگ اتحادیه جهانی هر کدام یک سهمیه حضور در مسابقات را کسب خواهند کرد .(7 سهمیه برای رنکینگ کایرین + 7 سهمیه برای رنکینگ اسپرینت)

آقایان: کشورهایی در رشته تیم اسپرینت مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند می توانند 2 ورزشکار خود را نیز در مسابقات اسپرینت و کایرین شرکت دهند.(7سهمیه انفرادی کایرین+ 7سهمیه انفرادی اسپرینت+16 سهمیه از تیم اسپرینت، در مجموع 30 ورزشکار)

بانوان: کشورهایی در رشته تیم اسپرینت مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند می توانند 2 ورزشکار خود را نیز در مسابقات اسپرینت و کایرین شرکت دهند.(7سهمیه انفرادی کایرین+ 7سهمیه انفرادی اسپرینت+16 سهمیه از تیم اسپرینت، در مجموع 30 ورزشکار)

تعقیبی تیمی: هشت کشور برتر رنکینگ جهانی سهمیه حضور در مسابقات را دریافت می کنند.(هر تیم متشکل از 4 ورزشکار در مجموع 32 ورزشکار)

مدیسون: هشت کشور برتر رنکینگ سهمیه حضور در مسابقات را دریافت می کنند، همچنین کشورهایی که موفق به کسب سهمیه در رشته تعقیبی تیمی شده اند می توانند در رشته مدیسون نیز شرکت کنند.(8تیم متشکل از 2 ورزشکار در مجموع 16 ورزشکار+ 8تیم از رشته تعقیبی در مجموع 32 ورزشکار در این مسابقات شرکت خواهند کرد)

اومینیوم: دوازده کشور برتر در رنکینگ جهانی جهانی هر کدام یک سهمیه کسب می کنند و همچنین کشورهایی که موفق به کسب سهمیه در رشته مدیسون شده باشند هر کدام یک سهمیه در رشته اومینیوم خواهند داشت.(12 سهمیه برای کشورهای برتر + 8 سهمیه از رشته مدیسون در مجموع 20 ورزشکار در رشته اومینیوم حضور خواهند داشت)

لازم به ذکر است مسابقاتی که از تاریخ 6 خرداد 1397 برگزار می شوند در کسب سهمیه المپیک تاثیر مستقیم خواهند داشت.