به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در ادامه جلسه هماهنگی تیم ها، کادر پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا با پزشکان تیم های حاضر در این دوره از بازیها جلسه ای را برگزار کرد که اعضا جزئیات آخرین قوانین و مقررات فیفا و AFC در خصوص مسائلی همچون ایست ناگهانی قلبی، ضربه به سر، ثبت آسیب ها و مسائل مربوط به دوپینگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لازم به توضیح است، دکتر فائزه ملک لو به عنوان پزشک تیم ملی کشورمان در این جلسه حضور داشت.