به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان  در کارگروه عفاف و حجاب  اظهار کرد: با توجه به تشکیل این کارگروه نیازمند تشکیل کارگروه متناظر در ادارات کل استان ها، فدراسیون های ورزشی و مجموعه های ورزشی هستیم. مدیریت موضوع عفاف و حجاب در وزارت ورزش و جوانان با توجه به گستردگی مخاطبان و وجود بخش های مختلف ساختاری شرایطی ویژه دارد.

او ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان نمی تواند پاسخ گوی عملکرد بخش های مختلفی از ورزش باشد که عملا و به صورت قانونی مسئولیت آنها را برعهده ندارد. فدراسیون های ورزشی به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی خودشان باید پاسخگوی عملکردشان در حوزه عفاف و حجاب باشد. ما در وزارت ورزش و جوانان باید با شناسایی دقیق مسئولیت ها و محدوده عملکرد بتوانیم با برنامه ریزی متناسب در مسیر اجرای تکالیف حرکت کنیم.

احمدی در پایان گفت: با وجود بیش از 25 هزار باشگاه ورزشی، حدود 2500 سمن جوانان و فراگیری فضای مجازی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیاز به یک هماهنگی و عزم ملی دارد.