به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ در متن این حکم از سوی آیت ا… رئیسی آمده است

"امیداست با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیتهای سنگین ناشی از آن ،اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید موفق باشید.

لازم به ذکر است انتصاب تمامی قضات و روسای حوزه های قضایی ودادستان ها ،با امضای حضرت آیت ا… رئیسی، رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.

گفتنی است آقای ابوالفضل  فرحبخش پیش از این در سمت های مختلفی از جمله بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد  به شهروندان خدمت رسانی نموده است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: