به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدحسین حسینی در آیین آغاز به کار طرح تحولی "مدرسه خوانا" که به صورت مجازی برگزار شد، با بیان این که دانش آموز موجودی است که وجودش مایه برکت و محور فعالیت های آموزشی و پرورشی است، گفت: بسته "مدرسه خوانا" بسته ای برای تقویت مهارت های خواندن، نوشتن و آداب زندگی است و اولین دلیل برای اجرای آن، "تقویت مهارت های چهارگانه زبانی" است.

وی با اشاره به این که انسان پیشرفته ترین موجود زنده روی کره خاکی است، گفت: در فناوری اطلاعات پیشرفت های بی نظیری داشته ایم چون در مرحله اول یاد گرفته ایم، یادگیری افراد موفق در قالب مهارت های زبانی اتفاق می افتد باید یاد بگیریم درست بخوانیم، درست ببینیم و درست بنویسیم.

سرپرست دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: دومین دلیل برای اجرای طرح تحولی"مدرسه خوانا"، "تقویت آداب و مهارت های زندگی" است که پایه و اساس یک زندگی موفق است، اگر مهارت های زندگی را نیاموخته باشیم حتما در مواجهه با زندگی، غریزی برخورد می کنیم.

حسینی گفت: مهارت های "مسئولیت پذیری" در برابر انسان ها و طبیعت و "جرات ورزی" را هم اگر کسب نکرده باشیم در برابر یک موقعیت چالش زا یا فرار می کنیم یا حمله می کنیم.

وی با بیان این که در این طرح سه مهارت در نظر گرفتیم اما می توان آن را به موارد بیشتری هم تعمیم داد، افزود: دوره ابتدایی دوره ای طلایی و دوره فرصت ها است چرا که هر آن چه که دانش آموزان در این دوره می آموزند تا پایان عمر با آن ها خواهد بود.

سرپرست دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: چهارمین دلیل برای اجرای طرح تحولی "مدرسه خوانا"  این است که فرزندان ما در "مهارت های زبانی" وضعیت مناسبی ندارند و نتایج آزمون های بین المللی گواه این موضوع است و بیانگر این است که آموزش و پرورش ما با یک چالش جدی در این خصوص مواجهه است.

حسینی در خصوص نحوه اجرای این طرح گفت: رویکرد های ما در این طرح تحول آفرین بسیار مهم است، رویکرد ما در گام اول "رویکرد تلفیقی" است، دومین رویکرد "مشارکتی بودن" آن است که مهمترین رویکرد انجام هر فعالیتی در دنیاست، صفر تا 100 طرح طراحی می شود و همه دستورالعمل ها مشخص است به این نوع طرح ها طرح های متمرکز و مبتنی بر رویکردهای علمی گفته می شود در این طرح جزییات نیامده و تنها کلیات و ایده مطرح شده به این معنی که باید دور هم جمع شویم، کار انجام دهیم و در دام بدفهمی نیفتیم، به جای همکاری هم "کاری هم" نکنیم.

وی تصریح کرد: سومین رویکرد "مدرسه محوری" است به این معنی که مدارس ما بتوانند تصمیم بگیرند باید این قدر بزرگ باشند تا اثرگذار باشند و برای اثرگذار بودن باید رشد کنند، مدرسه می تواند بسته آموزشی خاص خود را با نظارت دبیرخانه استان، طراحی و تدوین کند.

سرپرست دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح "مدرسه خوانا" زمانی موفق است که نظارت همه جانبه بر آن باشد نه مچ گیری و نه کنترل، هر جا که ضعفی وجود دارد باید با هم اصلاح کنیم.

حسینی با بیان این که مهارت های زبانی به معنی تولید معنا است، گفت: ما زنده هستیم، زندگی می کنیم و قرار است با معنای زندگی معنا بسازیم، آموزش و پرورش و کشور را بسازیم، همه ما آدم های روی کره خاکی امپراطور و انسان هایی بزرگ هستیم و می توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم.

وی گفت: همه ما و کائنات یک وظیفه روشن داریم و آن این است که دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردن کنیم، "مدرسه خوانا" فرصتی برای ساختن معنایی با شکوه، ارزشمند و متعالی از زندگی برای خودمان، همه دانش آموزان و کشورمان است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: