به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدرضا پورابراهیمی در نشست با معاون بنیاد مسکن کشور در کرمان اظهار کرد: هماهنگی های لازم، اخذ مجوز های مختلف و پیگیری امور توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی حاشیه نشینی در شهر کرمان انجام شده است.

وی افزود: لازم است گزارش مطالعاتی مربوط به حاشیه شهر کرمان ظرف یک ماه آینده توسط بنیاد مسکن برای مجموعه ارائه شود تا بر اساس این گزارش ها موافقت های استانی انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده به منظور صدور مجوزها از طریق وزارت راه، وزیر راه و شهرسازی و استاندار کرمان، موافقت های اولیه انجام شده است.

وی تاکید کرد: عملیات اجرایی ساماندهی حاشیه شهر کرمان با برنامه پیشنهادی بنیاد مسکن به زودی آغاز می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: