به گزارش خبرگزاری برنا؛ امید سرحدی نژاد در تشریح این خبر افزود: این دو رضایت در اولین ساعت سال جدید با همت دادگاه جازموریان، شورای مصلحین، نیروی انتظامی، سران طوایف و رییس زندان جیرفت حاصل و با گذشت اولیای دم، دو شخص حقیقی بهار دیگری را در زندگی خود به نظاره نشستند.

وی خاطرنشان کرد:  با همت و تلاش سرپرست دادگاه عمومی بخش جازموریان، شورای مصلحین جازموریان و نیروی انتظامی ، در پرونده قتل مرحومه خانم فاطمه چاه خوئی نژاد ، اولیاء دم رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کردند.

سرپرست حوزه قضایی جازموریان اظهارداشت: تاریخ وقوع قتل در آذر ماه ۱۳۹۹ بود که با تلاشهای صورت گرفته ، کسب رضایت اولیاءدم ظرف سه ماه حاصل شد.

سرحدی نژاد خاطرنشان کرد: دومین رضایت حاصل شده نیز مربوط به پرونده قتل مرحوم آقای جرگه نارویی در سال ۹۷ بوده که با همت و تلاش دادگاه جازموریان، رئیس و کارکنان زندان جیرفت و مصلحین و ریش سفیدان محقق گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: