به گزارش خبرگزاری برنا؛ حسین صافی زاده در این خصوص اظهار داشت: در گام دوم واکسیناسیون سالمندان مورد هدف هستند و در اولویت نخست سالمندان بالای 80 سال  مد نظر قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود:  برای جلوگیری از ازدحام، این افراد برای انجام واکسیناسیون  از طریق مراقبان سلامت فراخوان می شوند.

وی گفت:  پیش بینی می شود در این مرحله بیش از 19 هزار نفر از جمعیت سالمند 80 سال به بالا در سطح دانشگاه علوم پزشکی کرمان علیه بیماری کووید 19 واکسینه شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه  بیان کرد: امیدواریم با همکاری مردم عزیز و با برنامه ریزی انجام شده بتوانیم افراد بالای 80 سال سن تحت پوشش واکسیناسیون قرار داده شوند و با پایان این گروه سنی، گروه سنی 75 تا 79 سال وارد مرحله واکسیناسیون قرار خواهد گرفت و به تدریج گروه های بعدی نیز مود نظر هستند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر سامانه ای برای ثبت نام وجود ندارد بلکه از طریق مراقبان سلامت در هر پایگاه بهداشتی به جمعیت تحت پوشش اطلاع رسانی می شود و افراد بالای 80 سال سن  برای واکسیناسیون فراخوان می شوند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: