به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی طبیب زاده در نشست کارگروه تحقق شعار سال با حضور استاندار کرمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر مدیران استان افزود: در برخی دستگاه‌ها مانند راه و شهرسازی، محیط زیست، آب منطقه‌ای، برق، صنعت، معدن و تجارت انجام فعالیت های بسیاری را منوط به اخذ مجوز از تهران می‌دانند و این موضوع موجب از دست دادن زمان، هزینه مالی و بلاتکلیفی در مورد زمان انجام کار می شود. وی ادامه داد: پاسخگو بودن نیاز متقاضیان در کرمان موجب تحقق شعار سال و جلوگیری از بسیاری انصراف ها خواهد شد. طبیب زاده، از بانک ها به عنوان معضل اصلی تولید در کرمان یاد و اظهار کرد: نباید این مشکل را انکار کرد و از پنجره واحد سرمایه گذاری و اطلس سرمایه‌گذاری استان برای سرعت بخشیدن در صدور مجوزها و آغاز سرمایه گذاری ها بهره برد.

رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: فضا برای تحقق شعار سال آماده است فقط باید با کار کارشناسی جدی، امور مختلف و رفع موانع تولید را پیگیری کرد زیرا بخش خصوصی بهترین پشتیبانی ها را رفع موانع می داند. وی با اشاره به اینکه برخی موانع ذهنی در تولید موانع فیزیکی ایجاد می کند، اظهار کرد: روح قوانین مثبت هستند اما در فرآیند اجرای آن ها، ذهن های منفی باعث برداشت های منفی و ایجاد موانع می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: