یکی از جاده‌های پر تردد سیرجان، جاده سیرجان به خواجو شهر است. این جاده سیرجان را به نجف شهر، ابراهیم آباد، ایزد آباد، خواجو شهر، امیر آباد، دارستان و دیگر روستاهای پر جمعیت این منطقه وصل می‌کند.

کیلومتر زیادی از این جاده دو بانده شده است. اما 15کیلومتر از این جاده به دلایل مختلف هنوز با همان عرض پنجاه سال قبل است و این جاده کم عرض در محدوده ابراهیم‌آباد، هر ساله جان جوانان زیادی ازمردم این منطقه را می گیرد.

تنها توقع مردم این منطقه اصلاح اساسی پیچ ابراهیم‌آباد و دوبانده کردن این مقدار باقی مانده از جاده است.

به هر حال این روستاها از مناطق مهم کشاورزی سیرجان هستند و هر ساله با تولیدات کشاورزی خود کمک بزرگی به اقتصاد کشور می‌کنند.

مردم از مسئولین اجرایی انتظار دارند که با جدیت و پشتکار پرونده این جاده را با دوبانده کردن آن ببندند تا بخشی از دردهای آن‌ها در از دست دادن عزیزانشان در این جاده التیام پیدا کند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: