به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر محمد جواد فدائی تصریح کرد: با مطالعه مفید، مسیر  رسیدن به موفقیت هموار و دستیابی به اهداف سرعت می گیرد.

مبدع طرح ساعت مطالعه کارکنان در استانداری کرمان، داشتن روحیه یادگیرندگی را برای بهره مندی و تاثیرگذاری مطالعه، لازم دانست و گفت: تحول فردی، با کسب دانش و مطالعه آغاز می شود و تقویت روحیه یادگیرندگی در مدیران و کارکنان به مطالعه موثر و لذت بخش کمک می کند.

استاندار کرمان رویش فکری و موفقیت را از نتایج مطالعه مفید برشمرد و گفت: افراد اهل مطالعه موفق تر و خلاق تر هستند.

دکترفدائی، اصل مطالعه مداوم را از نقاط مشترک در زندگی افراد موفق  عنوان کرد و گفت: بدون دانش اندوختن و به‌روز نگه داشتن آن تقریباً محال است کسی بتواند زندگی خودش را متحول کند و طبیعی است که چنین فردی بر زندگی دیگران نیز تاثیر مثبت نمی گذارد.

دکتر محمدجواد فدائی ارتقا شاخص مطالعه در استان کرمان را از دغدغه ها و اولویتهایش برشمرد و گفت: مدیران و کارکنان در کنار هم میزان مطالعه در  ادارات و سازمانها را ارتقا بخشند ضمن آنکه سایر بخش ها نیز باید در توسعه فرهنگ کتابخوانی تلاش کنند.

استاندار کرمان تصریح کرد: استان کرمان با پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی و شخصیت ها و مردمی فرهیخته می تواند به استانی نمونه و الگو در گسترش فرهنگ کتابخوانی تبدیل شود.

طرح ساعت مطالعه کارکنان در استانداری کرمان از ۲۳خرداد۹۸ صبح های پنجشنبه به ابتکار دکتر محمد جواد فدائی استاندار کرمان در استانداری اجرا می شود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: