به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان اظهار کرد: این عضو شورای شهر کلاله به اتهام رشوه به 6 ماه حبس ، پرداخت 213 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد .

هاشمیان افزود: این رای که در شعبه  14 تجدیدنظر استان صادر شد ، قطعی است  ، برای اجرا به اجرای احکام کلاله فرستاده شد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: