به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان اظهار کرد: فرد کارچاق کن به یکی از طرفین پرونده ای که رای آن قطعی شده بود با این ادعا که می تواند در صورت دوباره جریان افتادن پرونده رای دادگاه را به نفع آنان بگیرد ، درخواست پول کرد.

هاشمیان افزود: اصحاب پرونده به ادعاهای این فرد مشکوک شدند و موضوع را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گزارش کردند.

وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش ، کار با تلاش کارکنان حفاظت دادگستری این کارچاق کن که مدعی ارتباط با یکی از قضات عالیرتبه در تهران بود شناسایی و امروز دستگیر شد.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده این کارچاق کن در دادسرای گنبد آغاز شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: