به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ عیسی بابایی اظهار کرد: با توجه به ۸۰ هزار و ۳۶۰ خانوار تحت حمایت این نهاد، ۵۹ درصد خانواده های مددجویی تحت حمایت کمیته امداد دارای سرپرست زن و ۴۱ درصد خانوارها سرپرست مرد هستند.

وی عنوان کرد:در سال های اخیر فوت سرپرست ، از کارافتادگی سرپرست،برنامه تسهیلات رفع فقر مطلق،سرپرست خانوار بیمار و افراد مطلقه بیشترین تعداد جامعه آماری تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان را به خود اختصاص داده  است.

مدیر کل کمیته امداد استان با اشاره به همکاری ۸۷ مددکار رسمی و غیر رسمی با این نهاد خاطر نشان کرد:حوزه حمایت و سلامت خانواده با تلاش شبانه روزی و جهادی مددکاران خود گام های موثری در رفع محرومیت و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به جامعه هدف کمیته امداد در سرفصل های مختلف برداشته است.

وی با اشاره به کمک  ۶ میلیارد تومانی به ۶۷ هزار خانوار در دوران شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: کمیته امداد استان با توجه به شیوع ویروس کرونا، ۴۵۰۰ خانواده از اقشار نیازمند را تحت حمایت خود درآورد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: