به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ سیدسعید جباری دادستان گالیکش اظهار کرد: امروز پس از مهلت چند روزه به این فرد برای تخریب بنا که در زمین های کشاورزی ساخته شده بود بر اساس  تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دستور تخریب آن صادر شد .

وی افزود:  بر اساس اعلام امور اراضی شهرستان در این زمین فقط برای تغییرکاربری و ساخت و ساز در 35 مترمربع مجوز صادر شده بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: