به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ عبدالاحد باشقره با ارائه گزارشی از عملکرد طرح احیا وتعادل بخشی در سال 99 اظهار کرد: برنامه عملیاتی اصلاح و تعدیل  پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی سال 99 به تعداد 6 هزار مورد بود که 10 هزار و 98 مورد طی سال 99 انجام شد. 

 باشقره گفت: میزان تعیین تکلیف چاه های دارای فرم اعلام وضعیت 7 هزار و 176 مورد بوده است که تعداد یک هزار و 200 مورد در سال گذشته انجام شد.

وی بیان کرد: میزان عملکرد انسداد چاه های غیر مجاز نیز طی سال 99 به تعداد 219 حلقه بوده است.

وی افزود: برنامه عملیاتی نصب کنتور سال 99 نیز به تعداد 586 عدد ، که تعداد عملکرد کنتورهای منصوبه 639 مورد بوده است.

وی تصریح کرد: برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی استان در سال 1400  در بخش های مختلف برای شرکت مشخص شده است که در بخش انسداد چاه های غیر مجاز 250 حلقه، تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه مشمول قانون دو هزار و 15 حلقه ، اصلاح و تعدیل پروانه چاه های کشاورزی به تعداد 2 هزار مورد، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها به تعداد یک هزار و 200 حلقه و جلوگیری از اضافه برداشت  250 حلقه چاه‌ مجازو استقرار 32 گروه گشت و بازرسی از مهم ترین برنامه های عملیاتی سازگاری با کم آبی 1400 است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: