به گزارش برنا ؛ نقشه رنگ بندی کرونایی کشور در 16 فروردین و 18 فروردین به شرح ذیل است:

کرونا 18کرونا 16

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: