Stunt School مدرسه ای برای آنهایی که عاشق هیجان اند. زد خورد هایی که در قاب تصویر واقعی مینمایند اما در پس ماجرا حکایت دیگری نهفته است. تحصیلات خاص خودش را هم دارد.وحید اکبری مربی این مدرسه مسئولیت آموزش این هنرجویان را بر عهده دارد. این باشگاه در مجموعه ی شهدای دانشجو در خیابان مفتح جنوبی در تهران قرار دارد.

لینک کوتاه خبر