سالن "تاتر حافظ " یکی از سالن های خوب نمایش کشور است که این روزها یکی از زیباترین نمایش خود را اجرا می کند . از اوایل شروع ویروس کرونا، تعدادی از هنرمندان تاتر، تلویزیون و موسیقی با حمایت و پشتیبانی بنیاد فرهنگی هنری رودکی ، کارگاه خیریه تولید ماسک و بسته بندی ارزاق ومواد ضدعفونی ، راه اندازی شد .که در حال حاضر روزانه 5000 ماسک در این کارگاه تولید می شود که پتانسیل تولید 10000 ماسک را هم دارد . نیروی انسانی از هر قشری در اینجا به صورت 24 ساعته مشغول کار هستند و این کارگاه تا از بین رفتن ویروس کرونا ، به کار خود ادامه می دهد .

لینک کوتاه خبر