به گزارش برنا از اراک  ، براساس اعلام رسمی استانداری مرکزی ، براساس ارزیابی عملکرد انجام شده ، در هر دو بخش شاخص های ارزیابی عمومی و اختصاصی و در مجموع شاخصها ، سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی در رتبه اول ارزیابی عملکرد قرار گرفته است . 

سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی همچنین در سال ۹۸ علاوه بر معرفی بعنوان دستگاه اجرایی برتر جشنواره شهید رجایی استان مرکزی در شاخص رونق تولید ، توسط وزارت جهاد کشاورزی نیز بعنوان سازمان جهادکشاورزی نمونه کشور معرفی و مورد تقدیر وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته بود .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: