به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، شورای اداری شهرستان نهبندان با حضور فرماندار و روسای دستگاه های اجرایی برگزار شد.

مجدی بیکی با اشاره به مناقصه ۵۰ میلیارد تومانی شرکت گاز، برای گاز رسانی به روستاهای محور بندان و نوار مرزی، گفت: با اجرای این پروژه تا پایان، تقریبا تمام روستاهای بالای بیست خانوار شهرستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی عنوان کرد: اعتبارات تمک دارایی شهرستان نهبندان در سال جاری ۳۱ میلیارد تومان بود که توزیع شد. 

فرماندار نهبندان با بیان اینکه از ۱۰۰ درصد اعتباری که در سطح استان توزیع می شود، ۸.۶ درصد اعتباری است به نسبت شهرستانی و براس…

فرماندار نهبندان گفت: برای تکمیل زیرساخت های شهرک صنعتی و دو طرح صنعتی، بیش از شش میلیارد تومان اعتبار ملی، استانی و شهرستانی پیش بینی شده که قرار است ترزیق شود، لذا احداث نیروگاه های بادی برای تامین برق مورد نیاز نیر کمکی به صنعت شهرستان است.

بیکی با اشاره به مناقصه ۵۰ میلیارد تومانی شرکت گاز، برای گاز رسانی به روستاهای محور بندان و نوار مرزی، گفت: با اجرای این پروژه تا پایان، تقریبا تمام روستاهای بالای بیست خانوار شهرستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی گفت: یکی از دغدغه ها، آسیب های اجتماعی است، که در نیمه دوم سال ۹۸ تاکنون، قریب به یک میلیارد تومان اعتبار برای کاهش آسیب های اجتماعی تزریق شده است. 

فرماندار نهبندان از شهروندان شهر نهبندان خواست تا در راستای گازکشی منازل اقدام کنند، چرا که تخصیص سوخت مایع انجام نخواهد شد.

بیکی گفت: بازسازی راه های روستایی یکی از دغدغه های جدی نهبندان است و اختصاص قیر رایگان به نهبندان کمکی زیادی می کند تا روکش های اصلی و روستایی نوسازی شود، چراکه مردم گلایه های زیادی دارند.

وی بیان کرد: برای تکمیل خوابگاه بحرالعلوم نهبندان یک میلیارد تومان توسط سازمان نوسازی و تجهیزمدارس کشور با پیگیری نماینده مجلس پیش بینی و یک میلیارد تومان را هم یک خیر تقبل کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: