به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، مدیر کل امور عشایر استان گفت: برای هویت گذاری و بیمه دام عشایر ، استاندار ۲۵۰ میلیون ریال  به محلات عشایری نهبندان تخصیص یافت.
عصمتی پور افزود: دام سرمایه اصلی عشایر و تنها منبع تامین درآمد خانواده عشایر است که پوشش بیمه‌ای به عنوان پشتوانه تولید می‌تواند کمک بسیار بزرگی به این قشر تولید کننده باشد.
وی گفت: با پیشنهاد اداره کل امور عشایر و مساعدت استاندار همه محلات دام استان بازدید شده و این تعداد دام بعد از هویت گذاری تحت پوشش بیمه پایه صندوق بیمه قرار خواهند گرفت.
عصمتی پور افزود: در بیمه پایه، همه عوامل خطر قهری و طبیعی، بیماری‌های عفونی و نوپدید تحت پوشش قرارمی گیرد.
استاندار پس از حضور در مراسم افتتاح و بهره برداری از فاز اول پروژه آبرسانی به محلات عشایری خواجه مجیکوه نهبندان در هفته دولت از چند محله عشایری شهرستان بازدید و با عشایر مناطق دیدار کرده است.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: