به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: هم اکنون در ۱۷ بیمارستان خراسان جنوبی بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در گروه پرستاری مشغول به کار هستند که این تعداد جوابگوی نیاز بیماران بیمارستان‌های استان نیستند.
دکتر احمدی افزود: از این تعداد بیش از هزار و ۱۵۰ نفر پرستار، ۸۲ نفربهیار، ۴۳ نفر کمک پرستار و مابقی کارشناسان هوشبری و اتاق عمل هستند.
وی ضریب نسبت تخت به پرستار در خراسان جنوبی را ۷۹ صدم اعلام کرد و گفت: میانگین کشوری ۸/۱ دهم است که تعداد پرستار در خراسان جنوبی حدودا نصف این تعداد است و و براین اساس خراسان جنوبی به به ۳ هزار پرستار دیگر نیاز دارد.
کمبود پرستار بویژه در بیمارستان‌های بزرگ استان بیشتر احساس می‌شود بطوری که هر پرستار بجای دو یا سه پرستار مشغول بکارهستند و حتی معوقاتشان از خرداد ماه پرداخت نشده است

۹۳۴ نفر از پرستاران در بخش‌های بیماران کرونایی مشغول بکارند که از این تعداد ۴۲۱ پرستار به بیماری کرونا مبتلا شدند.

وی سهمیه خراسان جنوبی را از استخدام پرستاران در دی ماه ۲۲ نفر اعلام کرد و افزود: حدود ۳۰۰ نفر از پرستاران استان شرکتی هستند که درخواست تغییر وضعیت به شرکتی دارند

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: