به گزارش برنا خراسان جنوبی،بر اساس رنگبندی رسمی شهرستان‌های کشور؛ شهرستان‌های بشرویه، خوسف، درمیان، سربیشه، زیرکوه، فردوس، نهبندان و سرایان در وضعیت زرد و شهرستان‌های بیرجند، طبس و قائنات در وضع نارنجی قرار دارند.

هفته گذشته فقط شهرستان‌های سربیشه، بشرویه درمیان و خوسف زرد بودند و سایر شهرستان‌ها در وضع نارنجی قرار داشتند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: