به گزارش برنا خراسان جنوبی، بر اساس رنگبندی رسمی شهرستان‌های کشور از ۱۱دی ۹۹؛ شهرستان‌های طبس، قائنات، بشرویه، خوسف، درمیان، سربیشه، زیرکوه، فردوس، نهبندان و سرایان در وضعیت زرد و شهرستان بیرجند، در وضع نارنجی قرار دارند.

 
هفته گذشته شهرستان‌های بیرجند، قاین و طبس در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان‌ها در وضع زرد قرار داشتند.
 
در شهرستانهای با وضعیت نارنجی(پُرخطر) سطح شغلی ۳و۴و شهرستانهای با وضعیت زرد (خطر متوسط) فقط سطح شغلی ۴تعطیل خواهد بود.

همچنین خروج خودرو‌های بومی از شهرستان‌های نارنجی و قرمز و ورود خودرو‌های غیربومی به شهرستا نهای نارنجی و قرمز ممنوع است.

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: