به گزارش برنا از اراک ، مهناز جعفریان در تشریح برنامه های آموزشی این اداره کل در راستای وظایف سازمانی گفت : تنوع برنامه ها و وظایف آموزشی اداره کل استاندارد استان مرکزی در قالب زیر شاخص آموزش مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده واحدهای تولیدی ، ضرورت به روز رسانی دانش فنی کارشناسان اداره کل ، کارشناسان تایید صلاحیت شده برون سازمانی استاندارد و نیز آموزش های سایر در قالب نمایه سازی محور توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در شرح وظایف این سازمان قرار دارد که در این راستا با تحقق 7676 نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت ، 1092 نفر ساعت آموزش کارکنان و 112 نفر ساعت آموزش کارشناسان تایید صلاحیت شده برون سازمانی استاندارد و 276 نفر ساعت سایر آموزشهای برون سازمانی ، در مسیر دانش افزایی سازمانی در سال جاری گام برداشته است.

وی با اشاره به جدایی ناپذیر بودن محور آموزش از دامنه شرح وظایف سازمان ملی استاندارد تصریح کرد : گسترش بستر توانمندسازی و بهینه سازی آموخته های نیروهای انسانی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد و نیز گسترش دانش شغلی کارکنان و کارشناسان مرتبط در هر سازمان، متناسب با نیازهای رو به رشد، هنگامی به دست خواهد آمد که هر سازمان، برنامه های آموزشی در سطح فرد، شغل و دستگاه متبوع ، تهیه و تدوین نماید و از تمام ظرفیتها در جهت پیاده سازی بهینه آن استفاده برد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: