به گزارش برنا خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۲۳ پرونده سوخت در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل و ۶۲۸ پرونده در این زمینه نیز مختومه شده است.

محمد حسین اشرفی افزود: در این مدت در حوزه کالا و خدمات هزار و ۴۸۹ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی وارد شد که در این مدت هزار و ۵۰۴ پرونده در این بخش مختومه شده است. 

وی با بیان اینکه عملکرد ما در حوزه کالا و خدمات ۱۰۱ درصد بوده است، گفت: متخلفان در این بخش به ۱۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون و ۵۱۱ هزار ریال جریمه محکوم شده‌اند.

اشرفی افزود: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز هزار و ۵۹۰ پرونده وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان داشته‌ایم و در همین مدت در این بخش هزار و ۵۴۲ پرونده مختومه شده است.

وی گفت: متخلفان در این بخش به پرداخت ۲۶۷ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال محکوم شدند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی با اشاره به اهمیت بخش پرونده‌های بهداشت، دارو و درمان در شرایط شیوع کرونا افزود: پرونده‌های وارده در این بخش ۳۳۱ پرونده بوده و در همین مدت نیز ۳۴۰ پرونده مختومه شده است. 

اشرفی با اشاره به اینکه عملکرد ما در بخش بهداشت، دارو و درمان ۱۰۲ درصد بوده است، گفت: متخلفان در این بخش به مبلغ ۸۱۱ میلیون و ۱۰ هزار ریال محکوم شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: