به گزارش برنا خراسان جنوبی،در راستای مسائل مرتبط با ازدواج جوانان نشست هم اندیشی سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان با مسئولین نظام روانشناسی خراسان جنوبی برگزار شد.
 
در ابتدای این نشست مهدی قناد اولین سالگرد شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.
 
وی افزود: هر نوع تغییری در جامعه و نظام اجتماعی ایرانی یا به واســطه خانواده محقق می شود و یا اینکه جهتگیری آن معطوف به خانواده بوده اســت و به تبع اهمیت نهاد خانواده، ازدواج به عنوان پایه گذار تشــکیل این نهاد، اهمیتی مشابه دارد. سلامت خانواده در وهله اول در گرو سـلـامت ازدواج، نگرشها و الگوهای حاکم بر نحوه تصمیم گیری در مورد آن می باشــد و تغییر نگرش ها و ارزش ها امری محسوس و در گذر زمان است که در این میان، جوانان بیشتر در معرض تأثیرپذیری از جریانات و فرایندهای تغییر هستند و با توجه به مقتضیات زمان این دوره ، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن هنجارها و ارزش ها و نگرشهای جدید و متفاوت از نسل پپشین را دارند.
 
 
قناد تصریح کرد: پدیده نوظهوری که در سالهای اخیر توجه محقّقان اجتماعی را در جامعه به خود جلب کرده است، تغییر ارزش و نگرش نسبت به ارتباط، معاشرت و دوستی های دختر و پسر قبل از ازدواج است.
 
سرپرست معاونت امور جوانان اظهار داشت:در سالهای اخیر با دگرگونی ساختی و اجتماعی ؛ چون گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، افزایش میزان سواد، حضور زنان در عرصه های اجتماعی، گسترش مکانهای هم حضوری زنان و مردان و گسترش کمی و کیفی وسائل جمعی ارتباط ، این پدید به شکلی نوظهور پدید آمد است.
 
مهدی قناد افزود: امر مهمی که بی توجهی به آن ما را با مسأله ای اجتماعی روبرو می کند، درک و تفسیر متفاوت نوجوانان و جوانان نسبت به ازدواج است. که با موازین و عرف اجتماعی همخوانی ندارد.
 
او بیان داشت: از سوی دیگر، در کنار تحولات نظام ارزشی در سال های اخیـر، جامعـه ایرانـی بـا تغییـرات اجتماعی و ساختاری دیگری نیز در این سالها دست به گریبان است و یکـی از ایـن مـوارد، تغییر ساختار اقتصادی کشور و تبعات اجتماعی متعدد آن بر رفتارهای جوانان است و اکنون فاصله بین «بلوغ جنسی» و «بلوغ اقتصادی» در ایران بـه بـیش از 10 سـال رسـیده اسـت، لذا برگزاری کارگاه های پیش از ازدواج اهرم بسیار مناسب جهت تصحیح در نگرش های جوانان خواهد بود.
 
سرپرست معاون امور جوانان عنوان داشت: برگزاری کلاس های پیش از ازدواج، جنبه پیشگیرانه دارد و هدف آن شروع ازدواجی موفق و همچنین کمک به زوجین جهت حفظ و باقی ماندن عملکردشان در بالاترین حد ممکن است و این کارگاه ها باعث می شود تا زن و مرد با آگاهی هر چه بیشتر و مجهز به دانش کافی در ارتباط با خود و همسر آینده شان و نیز اهمیت و اهداف ازدواج، زندگی مشترک را شروع کنند و به جوانان کمک می کند تا آگاهی کامل را در زمینه های مهم کسب کرده و زندگی خود را بر مبنای درستی پایه گذاری کنند. وی خواستار مساعدت سازمان نظام روانشناسی استان که دارای اساتید مجرب، کارآزموده و علمی می باشد در امر برگزاری کارگاه های پیش از ازدواج شد.
 
در این جلسه رییس نظام روان شناسی استان دکتر خزاعی، بر دقت در اجرای کارگاه ها و تمهیدات لازم جهت بهره مندی بهتر جوانان، انجام کارهای طولی و نه مقطعی، انسجام در بودجه ها، استفاده از ظرفیت اصناف، طراحی برنامه های کیفی و ایجاد باشگاه مدرسین پیش از ازدواج تاکید کرد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: