به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛عبدالحسین تمدن در این باره اظهار داشت: یکی از برنامه‌های دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، در اجرای وظیفه احیای حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی، رصد آرای قطعی صادره از محاکم حقوقی در خصوص قلع و قمع اعیانی ایجاد شده در اراضی ملی است.

وی افزود: در این خصوص و در اجرای دادنامه قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، با توجه به بیم مخاطرات امنیتی در اجرای این دادنامه که علیرغم گذشت حدود یک سال از صدور اجراییه که تاکنون اجرایی نشده بود، با پیگیری دادستان مرکز استان و نظارت و پیگیری معاون حقوق عامه، با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان و یگان امداد و ضابطان دادگستری نسبت به قلع و قمع مکان احداث شده به مقدار ۳ هزار و ۶۵۵ مترمربع از اراضی ملی واقع شده در آبشار یاسوج اقدام شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه ‌و بویراحمد ابراز داشت: مکان احداثی شامل: سوله نگهداری علوفه، آغل نگهداری دام ها، اتاق نگهبانی ،استراحتگاه و آبشخور دام بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: