به گزارش برنا خراسان جنوبی، حمید ملانوری استاندار خراسان جنوبی طی دیداری با شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی موضوع تأمین اعتبار احداث راه آهن استان را به عنوان اصلی ترین راهکار برای شتاب بخشی به روند اجرای کار عنوان نمود.
وی با اشاره به اهمیت راه آهن خراسان‌جنوبی در توسعه شرق کشور، متذکر شد: این راه آهن می تواند به عنوان یک شاهراه اساسی، تأثیر بسزایی در مبادلات کالا، بار و مسافر داشته باشد.
به گفته وی؛ نقش این راه آهن در اتصال بندر چابهار به کشور های همسایه شمالی بر هیچ کس پوشیده نیست.
استاندار با تأکید بر اهمیت این پروژه برای مناطق مختلف کشور، از نقش راه آهن در کاهش هزینه های تولید در خراسان جنوبی گفت.
ملانوری تصریح نمود: با توجه به بعد مسافت تا مراکز تأمین مواد اولیه و بازار فروش برای برخی از واحدهای تولیدی فعال استان، راه اندازی این راه آهن می تواند کمک شایان توجهی به جهش تولید در خراسان جنوبی باشد.
وی با اشاره به روند اجرای کار و ارائه گزارشی درخصوص پیشرفت فیزیکی پروژه، تأمین اعتبار را مهمترین نیاز آن برشمرد.
شایان ذکر است؛ در این جلسه که با حضور تعدادی از پیمانکاران پروژه راه آهن برگزار شد، رئیس صندوق توسعه ملی برای هرگونه همکاری قول مساعد داد و مقرر شد با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و بانک های عامل به زودی مشکل تأمین اعتبار پروژه مرتفع گردد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: