به گزارش برنا خراسان جنوبی، دو ایستگاه فرستنده دیجیتال با حضور استاندار خراسان جنوبی در شهرستان فردوس افتتاح شد.

یک باب از این دو ایستگاه، ایستگاه دیجیتال تلویزیون روستای گستج بود که جمعیت ساکن در روستای گستج را تحت پوشش دارد.

همچنین ایستگاه دیجیتال تلویزیون روستای مهوید افتتاح شد که جمعیت ساکن در روستا‌های مهوید، فریدونی، فتح آباد و باداموک را تحت پوشش دارد.

اعتبار هزینه شده برای اجرای این دو ایستگاه ۱۴ میلیارد ریال است.

در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد جمعیت ساکن در شهرستان فردوس، تحت پوشش شبکه دیجیتال قرار دارند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: