به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ سید عیسی حسنی معاون پیشگیری از وقوع از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام این خبر اظهار کرد: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه سود مازاد بر قراردادهای بانکی توسط بانک ها ممنوع است.

معاون قضایی دادگستری استان در ادامه افزود: در اجرای این رأی، کلیه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد و املاک مؤظفند در مواقعی که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اجرای قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها، درخواست اجراء به منظور وصول مطالبات می کنند، در احتساب سود تسهیلات، مفاد رأی وحدت رویه مذکور را رعایت، و سپس نسبت به صدور اجراییه اقدام کنند.

حسنی در پایان اظهار داشت: مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به آمره بودن مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، راجع به حداقل و حداکثر سهم بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، شرط دریافت سود مازاد بر مصوبات در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی باطل است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: