به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛سید حمدالله خواهش نیک اظهار داشت: این اقدام با مشارکت اداره آموزش و پرورش استثنایی کهگیلویه و بویراحمد و از سوی آموزش دهندگان و مربیان تخصصی انجام می شود. 

وی افزود: شناسایی معلولان بی سواد و کم سواد کهگیلویه و بویراحمد از طریق مراکز استثنایی این استان انجام و سپس جذب کلاس های سوادآموزی می شوند. 

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تولید محتوای آموزشی برای معلولان بی سواد و کم سواد این استان از سوی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان انجام می شود.

خواهش نیک عنوان کرد: تآمین آموزش دهندگان و مربیان تخصصی برای آموزش معلولان بی سواد و کم سواد کهگیلویه و بویراحمد نیز بر عهده معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش این استان است.  

وی ابراز داشت: برخی معلولان بی سواد و کم سواد کهگیلویه و بویراحمد در دوره های مهارت آموزی مراکز یادگیری محلی این استان شرکت می‌ کنند. 

خواهش نیک گفت: آن عده از سوادآموزان معلول کهگیلویه و بویراحمد که دوره انتقال را گذرانده‌ اند و سن آنها کمتر از ۱۷ سال است می ‌توانند از طریق مراکز استثنایی این استان ادامه تحصیل دهند. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: