به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، ملانوری با بیان این مطلب در دیدار رئیس و معاون پارک علم و فناوری استان خاطرنشان کرد: عدم استفاده از منابع در مسیرهای درست، سبب شده مردم با وجود ثروتی که در اختیار دارند از درآمد کافی‌، رفاه، نشاط، فضای شهری مطلوب و... بی بهره بمانند.

وی تأکید کرد: کاری که ما باید انجام بدهیم این است که این اشکالات را برطرف کنیم.

استاندار با اشاره به این که طی دو سه ماه گذشته، برنامه ریزی هایی در همین راستا صورت گرفته، تصریح نمود: یکی از مهمترین کارها، راه اندازی ستاد خاوران است.

ملانوری گفت: غرض از راه اندازی این ستاد، برنامه ریزی تخصصی و عالمانه برای پیش بردن استان به سمت توسعه و پیشرفت است.

وی متذکر شد: خراسان جنوبی به لحاظ هوش و استعداد مردمانش از استان های صاحب نام است و وضعیت فعالیت پارک علم و فناوری نیز این موضوع را ثابت می کند.

به گفته وی؛ بزرگترین ایراد کار این است که هر کدام از این افراد و توانمندی ها، به تنهایی و برای خودش کار می کند، چرا که در مسیر توسعه قرار نگرفته است.

استاندار گفت: در مجموعه استان و به ویژه در پارک علم و فناوری، شرکت های متعددی داریم که در حال تولید دانش هستند اما جرأت ندارند این ایده خود را صنعتی کنند.

وی، عدم وجود حمایت های کافی، پشتوانه نداشتن، استقبال نکردن مردم و... از عوامل مؤثر در بی انگیزگی افراد به عملی کردن ایده و فکرشان است.

ملانوری تأکید کرد: ما وظیفه داریم حلقه اتصال دانشگاه ها و مراکز علمی با حوزه های عملی و اجرایی باشیم.

به گفته وی؛ این اقدام ما در اتصال دو حوزه علمی و عملی می تواند نجات دهنده استان باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: