به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛عزیزالله محمدی در خصوص آخرین وضعیت تامین سوخت مورد نیاز برای متقاضیان گفت: در شرایط حاضر سوخت کافی در شهر سی سخت ذخیره شده که این سوخت ها شامل نفت و فرآورده های دیگر است.

سرپرست شرکت فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه آمادگی برای در اختیار قرار دادن سوخت به افراد متقاضی هستیم، بیان کرد: در شرایط حاضر مراجعه کننده ای برای دریافت سوخت نداشته ایم که درصورت نیاز مواد سوختی ذخیره شده در مخزن ها از طریق فروشندگی ها و با مراجعات مردم به آنها، سوخت مورد نیاز آنها تامین می شود.

وی با بیان اینکه فرآورده های نفتی در شهر سی سخت وکریک ذخیره وجود دارد، بیان کرد: در روزهای گذشته تقاضا در خصوص دریافت فراورده های سوختی در دیگر نقاط استان برای تامین نیازها صورت گرفت که مرتب به آنها ارسال می شود و در این رابطه مشکل خاصی وجود ندارد.

این مسئول در پایان افزود: سوخت لازم در  شهر یاسوج و سی سخت در جایگاه های مخصوص در همان ساعات اولیه زلزله تامین شد، در این رابطه مشکل خاصی وجود ندارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: