به گزارش برنا خراسان جنوبی، دکتر دهقانی رئیس دانشگاه ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها جهت پیشگیری از ابتلا به کرونا  گفت: به اطلاع هم استانی های عزیز می رساند تست اولیه دو مورد محتمل ابتلا به کرونای انگلیسی در بیرجند با استفاده از کیت تشخیصی مربوطه انجام و نتیجه تست اولیه مثبت گردیده است.

رئیس دانشگاه در ادامه افزود: این تست ها جهت تایید و توالی یابی به انستیتو پاستور ارسال شده است. لازم به ذکر است در صورت تایید نهایی، مراتب به اطلاع هم استانی های عزیز خواهد رسید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: