به گزارش برنا خراسان جنوبی، دبیر این کنفرانس در نشست خبری گفت: برآنیم تا با بسترسازی مناسب در حوزه زیرساخت‌های اینترنتی، بتوانیم شرایط حضور عموم را در این رویداد علمی برای فرهنگ سازی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کنیم.

آقا ابراهیمی افزود: قریب به ۱۰۰مقاله در سطح بالا از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر در کشور به دبیرخانه دائمی این کنفرانس در بیرجند رسیده است.

وی سیاست گذاری و مدیریت انرژی‌های تجدید پذیر و توسعه پایدار، تولید انرژی الکترونیکی بادی، پیش بینی سرعت باد و نقشه‌های باد، اثرات متقابل سیستم‌های قدرت و منابع تولید پراکنده، انرژی‌های خورشیدی، زیست توده و سوخت‌های بیولوژیکی، منابع تولید پراکنده در بازار برق، کنترل و حفاظت تولید پراکنده، انرژی‌های اقیانوسی و جزر ومد و امواج و روش‌های ذخیره سازی انرژی را از جمله محور‌های هشتمین کنفرانس ملی انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران عنوان کرد.

آقا ابراهیمی گرمایش زمین، به هم خوردن الگوی بارش، ذوب شدن یخ‌های قطب و سیبری، بالا آمدن سطح آب‌های جهانی و افزایش آفات نباتی را نتیجه تجمع گاز‌های گلخانه‌ای وآثار سوء آن بر زمین اعلام کرد.

وی افزود: اکنون که سوخت‌های فسیلی رو به اتمام هستند، بشر باید بهروری خود را با مصرف سوخت کم و تولید انرژی بیشتر افزایش دهد، که این امر با استفاده از انرژ‌های تجدید پذیر همچون باد و خورشید و جزر و مد اقیانوسی که بی نهایت و با هزینه ارزان در دسترس بشر است امکان پذیر است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: