به گزارش برنا از اراک ، سید علی آقازاده در پیامی که در صفحه توئیتری خود منتشر کرد آورده است: به رغم علاقه ای که به رسول خطیبی داشتم و دارم اما ایشان بدون هیچ اطلاع و هماهنگی تیم را رها کرد و رفت در حالی که با آلومینیوم همچنان قرارداد دارد.

آقازاده در ادامه آورده است : نکته جالب اینکه یکی از مسئولان  تراکتور دیروز گفته  ما در انتقال رسول خان به تراکتور مساعدت کردیم ، که دروغ بزرگ و شرم آوری است . به همین دلیل گفتم از آنها شکایت کرده و تا انتها نیز پیگیری کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: