به گزارش برنا خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ساعت گذشته ۱۵۷ زمایش تشخیص کرونا در خراسان جنوبی انجام شد که مجموعا ۲۰بیمار جدید شامل ۱بستری و ۱۹سرپایی شناسایی شدند.

دکتر مهدی زاده افزود: از این تعداد ۷مورد از بیرجند، ۷مورد از قاین، ۲مورد از طبس و ۴مورد از سریان بوده است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۲۳بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۲۵نفر کرونا مثبتند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از این تعداد ۴نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که خوشبخاتنه بیمار بدحال نداریم.

مهدی زاده افزود: در شبانه روز گذشته ۲۵بیمار با علائم تنقسی در بیمارستان‌های استان پذیرش و در همین مدت ۲۳بیمار شامل ۴بیمار کرونا مثبت با حال عمومی خوب ترخیص شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود:از ابتدای شیوع کرونا تا امروز ۱۴هزار و ۸۸۱بیمار کرونا مثبت بهبود یافتند یا در حال حاضر در قرنطینه خانگی به سر می‌برند.

مهدی زاده گفت: تا روز گذشته ۴۰هزار و ۹۶۰آزمایش تشخیص کرونا در خراسان جنوبی گرفته شده که منجر به شناسایی ۱۵هزار و ۶۶۰بیمار شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: