به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ محمد مهدی سلمان زاده اظهار کرد: بر اساس عقد تفاهم نامه همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره کشور با وزارت جهاد کشاورزی اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها  ابتدا در بعضی از استانها و از جمله استان گلستان بصورت پایلوت برای سال زارعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ اجرا شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره گلستان گفت: سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری بعنوان جهش تولید نام گذاری شد و این اقدام در همین راستا و با اهدافی در کشور صورت گرفت و قرار است این طرح به مدت پنج ساله با جدیت تمام ادامه یابد.

سلمان زاده هدف از اجرای طرح را افزایش میزان تولید محصول در مزارع دیم با اتکا بر دانش کشاورزی برای ارتقاء امنیت غذایی  کشور و در واقع موجب کافزایش درآمدی کشاورزان در دیمزارها و نیز موجب تقویت خاکها و کاهش خطراتی مانند سیل و نابودی زمین دانست و بنوعی نیز عامل انگیزه بخشی برای بهره برداران نام برد.

سلمان زاده در ادامه گفت: با منابع اختصاص یافته از سوی این ستاد در سه ماهه اول سال زراعی در استان گلستان کارشناسان پهنه بندی استان اقدام به عقد قرارداد با تعداد ۳۵۲۵ بهره برداران و تعداد  ۲۲۱۴۹ هکتار اراضی تحت پوشش در ۸ شهرستان و ۴۰۶ روستا استان را زیرکشت برده اند.

ایشان گفت: علاوه بر بکارگیری کارشناسان طرح از سوی این ستاد کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی نیر در طرح مذبور موظف شده اند به منظور انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع در کنار بهره برداران باشند و تمام اقدامات انان را براساس این یافته ها هدایت کنند.

وی در پایان گفت: در این طرح از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت  امام ره گلستان خدمات زیادی را به کشاورزان در استان اختصاص داد که اهم ان را می توان به حمایت های بیمه ایی به کشاورزان (تقبل ۷۰ درصد بیمه از سوی ستاد در صندوق بیمه کشاورزان)، بکارگیری کارشناسان جوان جهت رصد میدانی مزارع طرح، برگزاری کارگاه های آموزشی بصورت میدانی در محل مزارع توسط کارشناسان خبره و ترویج و نیز توزیع رایگان کودهای NPk و کود کامل و پرداخت بخشی از هزینه های ادوات و ماشین الات کشاورزی از جمله هد برداشت و ... می توان نام برد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: