به گزارش برنا خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بر اساس آخرین نقشه وضعیت کرونا ۶شهرستان استان در وضعیت نارنجی (پُرخطر) و ۵شهرستان در وضعیت زرد کرونایی  (خطر متوسط) قرار گرفتند.

دهقانی افزود: بر این اساس شهرستانهای بشرویه، بیرجند، طبس، فردوس، قاینات و نهبندان نارنجی و خوسف، درمیان، زیرکوه، سرایان، و سربیشه در وضعیت زرد هستند.

 

پیش از این شهرستان‌های بیرجند، قاینات، طبس، فردوس و سرایان در وضعیت نارنجی (پُرخطر) و مابقی شهرستانها در وضعیت زرد کرونایی (خطر متوسط) قرار داشتند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: